Hoppa till sidans innehåll

Fyra års lobbying gav resultat


2008 kunde vi läsa den här glada nyheten på Arnö IFs webbsida:

Efter fyra års idogt lobbyarbete från Arnö IFs sida har Kommunfullmäktige beslutat att anlägga en fullstor basebollplan vid Rosvalla i Nyköping. "Det är precis hur roligt som helst," säger Peter Ström och ser redan fram emot såväl nationella som internationella basebollmatcher på Rosvalla.

Föreningens verksamhet för de yngsta ungdomarna (7-12 år) kommer även fortsättningsvis bedrivas på Arnöparken - Nyköpings pärla bland juveler. Men eftersom föreningens äldsta ungdomar (13-15 år) redan har vuxit ur Arnöparken är behovet av en ny basebollplan akut. Föreningens representant Peter Ström har under en längre tid aktivt drivit frågan gentemot Nyköpings Kommun och hoppas nu att det första spadtaget snart kan tas.

"Det här är oerhört spännande," säger han och menar att en fullstor basebollplan är avgörande för basebollens utveckling i Nyköping. "Nu kommer våra A-ungdomar ha någonstans att spela och snart har vi också ett seniorlag i seriespel," berättar han och hoppas att placeringen vid Rosvalla kommer underlätta rekryteringen av spelare från ett större geografiskt område.

Från ord till handling

Så här har vägen från ord till handling sett ut - från den första kontakten i april 2005 till beslut om basebollplan äntligen togs:

November 2008
Både Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF) har sagt JA till att anlägga en fullstor basebollplan vid Rosvalla. I samarbete med Arnö IF kommer nu Nyköpings Sport- och Mässcenter att arbeta fram ett underlag för anbudsförfrågan.

Oktober 2008
Ett genombrott har skett efter att representanter för föreningen och kommunen träffats för att diskutera en placering av basebollplan vid Rosvalla.

September 2008
Efter upprepade påtryckningar från föreningen får man till slut veta att kommunen inte är beredd att ge skälig ekonomisk kompensation till arrendatorn. Frågan om basebollplanens placering blir därmed hängande i luften och Arnö IF:s fortsatta satsning på baseboll riskerar läggas i träda. Ett genombrott kom i och med att kommunen visade sig villig att diskutera en placering vid Rosvalla.

Juni 2008
Placeringen av basebollplanen ändras till nord-väst om Kuggnäs. Föreningen accepterar detta och blir informerade om att anläggandet kan inledas efter skörden i mitten av augusti.

Maj 2008
Den 23 maj beslutade Sörmlandsidrotten om tilldelning ur Idrottslyftet för den nya basebollplanen. Föreningen erhåller ytterligare 285 000 kr för att täcka kostnader för staket och spelarbås.

April 2008
Kommunstyrelsen beslutar att anlägga en basebollplan och skjuter till 270 000 kr för ändamålet.

Februari 2008
Arnö IF deltar i möte om en framtida Idrottspark på Arnö. Redan idag finns det 1400 hushåll på Arnö och många fler är på gång under de närmaste 5-10 åren. Behovet av ytor för idrott i allmänhet och baseboll i synnerhet diskuterades med planenheten, Kultur- och Fritidsnämnden samt representanter för Sörmlandsidrotten och Riksidrottsförbundet.

Januari 2008
Ett konkret förslag med tillhörande ekonomisk kalkyl presenterades för Kultur- och Fritidsnämnden samt Kommunstyrelsen.

December 2007
Dagarna före jul träffade föreningens representant planenheten och Kommunfastigheter för att diskutera den exakta placeringen. Än en gång konstaterades att arrendeavtalet måste sägas upp. 

November 2007
På uppmaning av Kultur- och Fritidsnämnden skrevs ytterligare ett brev där förslag om ny basebollplan konkretiserades.

Oktober 2007
Möte med Kultur- och Fritidsnämnden om behov av satsning på ny basebollplan på Arnö.

Augusti 2007
Möte med kommunens planenhet för att diskutera tänkbar placering av basebollplanen. Det konstaterades att arrendatorn måste lösas från sitt arrende.

Maj 2007
Personalomsättning kräver förnyad kontakt med kommunens representanter, vilket skapar en känsla av att man är tillbaka på första rutan igen.

Oktober 2006
Kommunstyrelsen beslutade anlägga ett idrottsområde (inkl baseboll) i närheten av Karlslund på Arnö.

September 2006
Föreningen skickar ännu ett brev till kommunens planenhet där verksamheten idag och behovet i framtiden beskrivs.

Juni 2006
Möte med den konsult som jobbar på uppdrag av kommunens planenhet med avsikt att få planen inritad i detaljplanen för Arnö.

Maj 2006
En representant för Nyköpings Kommun meddelade att intentionen var att anlägga en basebollplan och att deras avsikt var att själva bekosta byggnationen eftersom det ansågs vara en kommunal angelägenhet och Arnö IF varken har ekonomiska eller personella resurser att bygga en plan till. 

Januari 2006
Eftersom inget hade hänt i ärendet skickades en ny skrivelse där Arnö IF än en gång tryckte på det framtida behovet.  

April 2005
Föreningens framtida behov av en fullstor basebollplan presenterades i en första formell kontakt med kommunen.

 

Uppdaterad: 08 MAR 2014 10:42 Skribent: Peter Ström


Följ Knights på Facebook Följ Knights på Instagram Kontakta Knights

 

 


 

 

 

 

Postadress:
Nyköping Knights Basebollklubb - Baseboll och Softboll
Skördevägen 12
61146 Nyköping

Kontakt:
Tel: 0702521739
E-post: info@nykopingknights...

Se all info

Glasögonmagasinet

Toyota Motorcity

Macron